Контакти:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4 Телефон: (061)212-05-81, (061)212-00-97 Email: info@saf-audit.com.ua

Трансформація за МСФЗ

  • Підготовка фінансової звітності компанії згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що включає розробку облікової політики згідно МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності  за МСФЗ на звітну дату.

  • Трансформація фінансової звітності, складеної згідно законодавства України  у фінансову звітність за МСФЗ.
    Процес трансформації  фінансової звітності за П(С)БО у фінансову звітність за МСФЗ складається з розробки облікової політики, розробки трансформаційної моделі, збору інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань, перегрупування і перекласифікації статей звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ, складання вступного балансу згідно МСФЗ, складання балансу за МСФЗ на початок першого звітного періоду, складання фінансової звітності за МСФЗ на звітну дату.