Контакти:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4 Телефон: (061)212-05-81, (061)212-00-97 Email: info@saf-audit.com.ua

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ

Синтез-Аудит-Фінанс

Аудиторська фірма

 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4 , тел./ факс: 212-00-97

Свідоцтво  № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктів  аудиторської

 діяльності видане рішенням АПУ  від 26.01.2001 р. № 98

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 сайт: saf –audit.com.ua

 ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ

ПРИВАТНОГО підприємства
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «Синтез-Аудит-Фiнанс»

ЗА 2019 РІК

 ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  (ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»), ідентифікаційний код юридичної особи 23877071,  зареєстроване та здійснює аудиторську діяльність з 1996 року. Офіс фірми розташований у м. Запоріжжя за адресою вул. Немировича-Данченка, будинок 60, кв. № 4.

Згідно статті 37 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII суб’єкт аудиторської діяльності, що надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, оприлюднює звіт про прозорість за попередній рік не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. Звіт про прозорість опубліковується на веб-сторінці суб’єкта аудиторської діяльності і залишається доступним на цьому веб-сайті щонайменше сім років з дня його оприлюднення.

Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» у 2019 році була включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України https://www.apu.com.ua/,  за №1372, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Наша фірма надає повний спектр аудиторських послуг юридичним особам всіх форм власності і напрямків діяльності. В умовах нинішньої нестабільності і недосконалості чинного законодавства співпраця з нами дозволяє істотно підвищити якість обліку та звітності на підприємстві, звести до мінімуму можливі ризики в сфері оподаткування.

Наша мета: створити і запропонувати систему оцінки і спостереження відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим рішенням, розкрити результати управлінського впливу на об'єкт бізнесу; вказати зацікавленим особам на негативні передумови у господарській діяльності і факти безгосподарності.

 В інтересах наших клієнтів ми постійно розширюємо спектр послуг, які допоможуть власникам і майбутнім інвесторам підприємств бути впевненими в достовірності фінансової інформації про діяльність підприємств; бухгалтерам - професійно і якісно виконувати свої обов'язки, бути впевненими в спілкуванні з контролюючими органами.
Власникам підприємств та управлінському персоналу ми допомагаємо  вирішувати складні питання фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та оподаткування. ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» надає аудиторські послуги у сфері виробництва, торгівлі,  сільського господарства та фінансових послуг, в тому числі професійним учасникам ринку цінних паперів (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депозитарні установи), страховим компаніям, кредитним спілкам, ломбардам, фінансовим компаніям та іншим фінансовім установам.

                                   1. Організаційної-правова структура та структура власності ПП АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»

 ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  здійснює діяльність на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, виданого згідно Рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001р. № 98, яке дійсне до 26.11.2020 р.

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» у 2019 році була внесена до Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», до введення в дію нового закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» була внесена до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки професійних учасників  ринку цінних паперів і до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

УПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» наявний чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності зі страховою сумою не менш як 10 млн. гривень), укладений відповідно до вимог чинного законодавства України з ПрАТ «Українська Акціонерна Страхова Компанія АСКА». Термін дії Договору страхування з 18.10.2019 р. по 17.10.2020 р.

        Для створення та діяльності ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» за рахунок вкладів учасників утворено статутний капітал Товариства, який становить 750,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Учасниками Товариства є :

  Сертифікований  аудитор, Гончарова Валентина Георгіївна (частка у стат.капіталі – 60%)

  Сертифікований аудитор, Макеєва Наталія Володимирівна (частка у стат.капіталі – 10%)

  Громадянка України, Гайдай Любов Вікторівна (частка у стат.капіталі – 15%)

  Громадянка України, Мацегорова Марина Вікторівна (частка у стат.капіталі – 15%)

 Директор, громадянка України, Гончарова Валентина Георгіївна (сертифікат аудитора № 000051, виданий 23.12.1993р.)

ПП  «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» не є членом мережі.

2. Структура управління ПП АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»

 Управління Товариством здійснюють:

  • Загальні збори учасників Товариства;
  • Генеральний директор (виконавчий орган).

Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

 3. Система внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або наглядового органу про її ефективність

Система внутрішнього контролю якості наданих послуг ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  побудована у відповідності до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих Аудиторською палатою України (АПУ) в якості Національних стандартів аудиту, насамперед, відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ та вимогах із контролю якості ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс».

Контроль якості аудиту розглядається в Міжнародному стандарті аудиту (МСА) 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності», за яким керівник групи із завдання повинен брати на себе відповідальність за загальну якість кожного завдання з аудиту, на яке він призначений. При цьому МСКЯ 1 вимагає від аудиторської фірми встановити та підтримувати систему контролю якості, яка б надавала достатню впевненість у тому, що компанія та її персонал дотримуються вимог професійних стандартів, застосовуваних законодавчих і нормативних вимог, а надані аудиторські звіти відповідають конкретним обставинам.

На ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»  розроблені та затверджені професійні стандарти та внутрішні положення з організації діяльності та запровадження системи контролю якості.

Система контролю якості послуг ПП «АФ Синтез-Аудит-Фінанс» складається з політик, розроблених нами для досягнення вищевказаних цілей, та процедур, необхідних для моніторингу відповідності нашої роботи цим політикам.

Наша система внутрішнього контролю, викладена у «Внутрішньофірмовому положенні», базується на шести елементах контролю, визначених МСКЯ 1:

- Відповідальність керівництва за якість всередині фірми.

- Етичні вимоги.

- Прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань.

- Людські ресурси.

- Виконання завдань.

- Моніторинг.

Відповідальність за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості па фірмі несе генеральний директор ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  Гончарова Валентина Георгіївна.

Відповідальним за виконання функцій з підтримання ефективного функціонування системи контролю якості на фірмі призначено Мазніченко Галину Георгіївну (сертифікат аудитора серія А № 003126, дійсний до 27.02.2021 року), яка має достатній і відповідний досвід, що дає можливість ідентифікувати і розуміти питання контролю якості, розробляти, впроваджувати та здійснювати відповідні політики та процедури з контролю якості.

Усі співробітники нашої компанії дотримуються політики процедур МСКЯ 1, адже це необхідна умова управління ризиками та захисту репутації ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс».

Керівництво АФ вважає, що запроваджена ним система контролю якості аудиторських послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг вимогам законодавства України та професійних стандартів.

 4. Зовнішня перевірка системи контролю якості

Відповідно до Рішення АПУ № 358/5 від 24.04.2018 р. ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» вдруге пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

5. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році

 У звітному періоді  ми надавали послуги щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік  страховим компаніям та середній фінансовій установі - ломбарду, які Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 2018 року визнані такими, що становлять суспільний інтерес, а саме:

  - Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ»,

        - Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»,

        - Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ РОКСОЛАНА»,       

     - Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКТА»,

     - Повне товариство «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПІТАЛ».

6. Інформація про практику забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності

 Незалежність є однією з найважливіших етичних вимог до професійних бухгалтерів при виконанні завдань з аудиту, огляду фінансової звітності, іншого надання впевненості. Незалежність аудиторської фірми, аудиторів та інших працівників забезпечується за допомогою політики та процедур, запроваджених фірмою на основі Кодексу етики МФБ та вимог законодавства України.

Персонал фірми ознайомлений з вимогами незалежності. Фірма здійснює регулярний огляд відповідних змін у професійних стандартах та законодавстві та забезпечує оновлення внутрішніх стандартів з метою підтримання їх в актуальному стані. Ведеться облік всіх видів послуг, що надаються кожному клієнту з аудиту, та доходів від надання послуг. Встановлено вимоги щодо ротації партнерів із завдань з аудиту. Виконується ідентифікація та оцінка можливих загроз незалежності та об’єктивності при прийнятті та продовженні клієнтів і завдань , а також щорічна оцінка незалежності фірми.

Всі аудитори та інші працівники фірми, на яких розповсюджуються вимоги незалежності, надають письмові підтвердження дотримання незалежності від клієнтів з аудиту щороку та кожного разу при призначенні на конкретне завдання. Внутрішній огляд дотримання незалежності фірмою та її співробітниками виконується під час огляду контролю якості завдань та  щороку під час виконання моніторингових процедур.

7. Інформація про безперервне навчання аудиторів

 У 2019 році на ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» працювало 22 працівники, з них - 8 аудиторів, 13 бухгалтерів-експертів та економістів, які безпосередньо приймають участь у наданні аудиторських послуг,  що є достатнім для виконання завдань будь-якої складності.

 Персонал має сертифікати Аудиторської палати України та сертифікати, що підтверджують знання Міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудиторська фірма самостійно визначає порядок прийняття та звільнення працівників, форми та системи оплати праці, політику та процедури оцінювання працівників на кожному кваліфікаційному рівні. Весь персонал фірми володіє такими якостями як порядність, чесність, об’єктивність, професійна компетентність, належна ретельність.

Безперервне навчання аудиторів та підтримання належної професійної кваліфікації є вимогою закону, професійних стандартів та запорукою забезпечення належної якості аудиторських послуг. Працівники фірми беруть участь у загальному та спеціальному професійному навчанні та підвищенню кваліфікації, що дозволяє їм виконувати покладені на них обов’язки.  Співробітники фірми заохочуються до складання кваліфікаційних іспитів на отримання сертифікату аудитора.

Навчання аудиторів та інших працівників здійснюється у різних формах. Аудитори проходять щорічне удосконалення знань, в порядку, визначеному чинним законодавством. Фірма сприяє професійному розвитку персоналу шляхом відвідування семінарів, курсів та тренінгів по з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та інших, які стосуються функціональних обов’язків конкретних працівників або сприяють отриманню нових знань та навичок. Також проходить навчання без відриву від роботи шляхом проведення тематичних семінарів всередині фірми з питань змін у стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, професійних стандартах, податковому та цивільному законодавстві; забезпечення персоналу доступом до електронних ресурсів, професійних видань та баз даних. Копії всіх сертифікатів та свідоцтв розміщені на сайті ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»: saf –audit.com.ua.

                        8. Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів

Оплата праці ключових партнерів здійснюється залежно від кваліфікації та результатів праці кожного ключового партнера, особистого вкладу в компанію та прихильності якості.  Винагорода ключових партнерів складається з щомісячного фіксованого окладу та доплат за результатами праці за період.

Система оцінки результатів праці застосовується до всіх ключових партнерів з аудиту. Для ключового партнера з аудиту надання неаудиторських послуг клієнтам з аудиту не включається до критеріїв оцінки ефективності, а також рішення про винагороду.

 9. Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту

У відповідності до вимог МСА та ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» забезпечує дотримання політики та процедур ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту.

Ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства  не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають права брати участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту цього підприємства протягом наступних трьох років.

Механізм поступової ротації застосовується поетапно до конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує завдання. Тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності розраховується з першого фінансового року згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт аудиторської діяльності вперше призначається виконувати завдання з обов’язкового аудиту одного й того самого підприємства.

  10. Фінансова інформація

В 2019 році ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»  надавались послуги чотирьом  страховим компаніям та одному ломбарду (середня фінансова установа), з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств за 2018 рік. Дохід від надання таких послуг склав  287,7 тис. грн.

Надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, не здійснювалось,  доходи не отримувались.

Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших юридичних осіб та фондів  КУА склали 1299,3 тис. грн.

Доходи від надання консультаційних послуг іншим юридичним особам склали 1984,8  тис. грн.

 11. Інформація про пов'язаних осіб суб'єкта аудиторської діяльності.

 Пов’язаними особами ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» є:

1) Учасник – Генеральний директор Гончарова Валентина Георгіївна;

2) Учасник – Аудитор Макеєва Наталія Володимирівна.

3) Учасник - Громадянка України Гайдай Любов Вікторівна.

4) Учасник - Громадянка України Мацегорова Марина Вікторівна

 Генеральний директор

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»                                    Гончарова В.Г.

 

Синтез-Аудит-Фінанс

Аудиторська фірма

 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4 , тел./ факс: 212-00-97

Свідоцтво  № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктів  аудиторської

 діяльності видане рішенням АПУ  від 26.01.2001 р. № 98

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 сайт: saf –audit.com.ua

 ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ

ПРИВАТНОГО ПІДПИЄМСТВА
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «Синтез-Аудит-Фiнанс» ЗА 2018 РІК

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  (ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»), ідентифікаційний код юридичної особи 23877071,  зареєстроване та здійснює аудиторську діяльність з 1996 року. Офіс фірми розташований у м. Запоріжжя за адресою вул. Немировича-Данченка, будинок 60, кв. № 4.

Згідно статті 37 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII суб’єкт аудиторської діяльності, що надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, оприлюднює звіт про прозорість за попередній рік не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. Звіт про прозорість опубліковується на веб-сторінці суб’єкта аудиторської діяльності і залишається доступним на цьому веб-сайті щонайменше сім років з дня його оприлюднення.

Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України https://www.apu.com.ua/,  за №1372, в тому числі у Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» набув чинності з 1 січня 2018 року та введений в дію з 1 жовтня 2018 року. Отже 2018 рік є першим звітним роком, за який ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» подає звіт про прозорість.

Наша фірма надає повний спектр аудиторських послуг юридичним особам всіх форм власності і напрямків діяльності. В умовах нинішньої нестабільності і недосконалості чинного законодавства співпраця з нами дозволяє істотно підвищити якість обліку та звітності на підприємстві, звести до мінімуму можливі ризики в сфері оподаткування.

Наша мета: створити і запропонувати систему оцінки і спостереження відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим рішенням, розкрити результати управлінського впливу на об'єкт бізнесу; вказати зацікавленим особам на негативні передумови у господарській діяльності і факти безгосподарності.

 В інтересах наших клієнтів ми постійно розширюємо спектр послуг, які допоможуть власникам і майбутнім інвесторам підприємств бути впевненими в достовірності фінансової інформації про діяльність підприємств; бухгалтерам - професійно і якісно виконувати свої обов'язки, бути впевненими в спілкуванні з контролюючими органами.
Власникам підприємств та управлінському персоналу ми допомагаємо  вирішувати складні питання фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та оподаткування. ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» надає аудиторські послуги у сфері виробництва, торгівлі,  сільського господарства та фінансових послуг, в тому числі професійним учасникам ринку цінних паперів (торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депозитарні установи), страховим компаніям, кредитним спілкам, ломбардам, фінансовим компаніям та іншим фінансовім установам.

1. Організаційної-правова структура та структура власності

ПП АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»

 ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  здійснює діяльність на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, виданого згідно Рішенням Аудиторської Палати України від 26.01.2001р. № 98, яке дійсне до 26.11.2020 р.

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  внесена до Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», до введення в дію нового закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» була внесена до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки професійних учасників  ринку цінних паперів і до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

У ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» наявний чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку із провадженням професійної діяльності зі страховою сумою не менш як 10 млн. гривень), укладений відповідно до вимог чинного законодавства України з ПрАТ «Українська Акціонерна Страхова Компанія АСКА». Термін дії Договору страхування з 01.11.2018 р. по 31.10.2019 р.

Для створення та діяльності ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» за рахунок вкладів учасників утворено статутний капітал Товариства, який становить 750,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Учасниками Товариства є :

  Сертифікований  аудитор, Гончарова Валентина Георгіївна (частка у стат.капіталі – 60%)

  Сертифікований аудитор, Макеєва Наталія Володимирівна (частка у стат.капіталі – 10%)

  Громадянка України, Гайдай Любов Вікторівна (частка у стат.капіталі – 15%)

  Громадянка України, Мацегорова Марина Вікторівна (частка у стат.капіталі – 15%)

Директор, громадянка України, Гончарова Валентина Георгіївна (сертифікат аудитора № 000051, виданий 23.12.1993р.)

ПП  «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» не є членом мережі.

2. Структура управління ПП АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»

Управління Товариством здійснюють:

  • Загальні збори учасників Товариства;
  • Генеральний директор (виконавчий орган).

Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

3. Система внутрішнього контролю якості та твердження органу управління або наглядового органу про її ефективність

Система внутрішнього контролю якості наданих послуг ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  побудована у відповідності до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" і Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, прийнятих Аудиторською палатою України (АПУ) в якості Національних стандартів аудиту, насамперед, відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ 1) та Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ та вимогах із контролю якості ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс».

Контроль якості аудиту розглядається в Міжнародному стандарті аудиту (МСА) 220 «Контроль якості аудиту фінансової звітності», за яким керівник групи із завдання повинен брати на себе відповідальність за загальну якість кожного завдання з аудиту, на яке він призначений. При цьому МСКЯ 1 вимагає від аудиторської фірми встановити та підтримувати систему контролю якості, яка б надавала достатню впевненість у тому, що компанія та її персонал дотримуються вимог професійних стандартів, застосовуваних законодавчих і нормативних вимог, а надані аудиторські звіти відповідають конкретним обставинам.

На ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»  розроблені та затверджені професійні стандарти та внутрішні положення з організації діяльності та запровадження системи контролю якості.

Система контролю якості послуг ПП «АФ Синтез-Аудит-Фінанс» складається з політик, розроблених нами для досягнення вищевказаних цілей, та процедур, необхідних для моніторингу відповідності нашої роботи цим політикам.

Наша система внутрішнього контролю, викладена у «Внутрішньофірмовому положенні», базується на шести елементах контролю, визначених МСКЯ 1:

- Відповідальність керівництва за якість всередині фірми.

- Етичні вимоги.

- Прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань.

- Людські ресурси.

- Виконання завдань.

- Моніторинг.

Відповідальність за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості па фірмі несе генеральний директор ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»  Гончарова Валентина Георгіївна.

Відповідальним за виконання функцій з підтримання ефективного функціонування системи контролю якості на фірмі призначено Мазніченко Галину Георгіївну (сертифікат аудитора серія А № 003126, дійсний до 27.02.2021 року), яка має достатній і відповідний досвід, що дає можливість ідентифікувати і розуміти питання контролю якості, розробляти, впроваджувати та здійснювати відповідні політики та процедури з контролю якості.

Усі співробітники нашої компанії дотримуються політики процедур МСКЯ 1, адже це необхідна умова управління ризиками та захисту репутації ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс».

Керівництво АФ вважає, що запроваджена ним система контролю якості аудиторських послуг є ефективною і забезпечує відповідність наданих клієнтам послуг вимогам законодавства України та професійних стандартів.

4. Зовнішня перевірка системи контролю якості

Відповідно до Рішення АПУ № 358/5 від 24.04.2018 р. ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» вдруге пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів, законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

5. Перелік підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту в попередньому фінансовому році

У попередньому звітному періоді  ми надавали послуги щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2017 рік  страховим компаніям, які Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 2018 року визнані такими, що становлять суспільний інтерес, а саме:

  - Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МОТОР- ГАРАНТ»,
  - Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС»,

  - Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ РОКСОЛАНА»,

  - Приватне акціонерне страхове товариство «НОВИЙ ДНІПРО»,

  - Приватне акціонерне страхове товариство «АСТРО-ДНІПРО»,

  - Товариство з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАНІТ» (для реєстрації на отримання ліцензії).

 

6. Інформація про практику забезпечення незалежності, а також підтвердження проведення внутрішнього огляду дотримання незалежності

Незалежність є однією з найважливіших етичних вимог до професійних бухгалтерів при виконанні завдань з аудиту, огляду фінансової звітності, іншого надання впевненості. Незалежність аудиторської фірми, аудиторів та інших працівників забезпечується за допомогою політики та процедур, запроваджених фірмою на основі Кодексу етики МФБ та вимог законодавства України.

Персонал фірми ознайомлений з вимогами незалежності. Фірма здійснює регулярний огляд відповідних змін у професійних стандартах та законодавстві та забезпечує оновлення внутрішніх стандартів з метою підтримання їх в актуальному стані. Ведеться облік всіх видів послуг, що надаються кожному клієнту з аудиту, та доходів від надання послуг. Встановлено вимоги щодо ротації партнерів із завдань з аудиту. Виконується ідентифікація та оцінка можливих загроз незалежності та об’єктивності при прийнятті та продовженні клієнтів і завдань , а також щорічна оцінка незалежності фірми.

Всі аудитори та інші працівники фірми, на яких розповсюджуються вимоги незалежності, надають письмові підтвердження дотримання незалежності від клієнтів з аудиту щороку та кожного разу при призначенні на конкретне завдання. Внутрішній огляд дотримання незалежності фірмою та її співробітниками виконується під час огляду контролю якості завдань та  щороку під час виконання моніторингових процедур.

7. Інформація про безперервне навчання аудиторів

У 2018 році на ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» працювало 22 працівники, з них - 8 аудиторів, 13 бухгалтерів-експертів та економістів, які безпосередньо приймають участь у наданні аудиторських послуг,  що є достатнім для виконання завдань будь-якої складності.

 Персонал має сертифікати Аудиторської палати України та сертифікати, що підтверджують знання Міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудиторська фірма самостійно визначає порядок прийняття та звільнення працівників, форми та системи оплати праці, політику та процедури оцінювання працівників на кожному кваліфікаційному рівні. Весь персонал фірми володіє такими якостями як порядність, чесність, об’єктивність, професійна компетентність, належна ретельність.

Безперервне навчання аудиторів та підтримання належної професійної кваліфікації є вимогою закону, професійних стандартів та запорукою забезпечення належної якості аудиторських послуг. Працівники фірми беруть участь у загальному та спеціальному професійному навчанні та підвищенню кваліфікації, що дозволяє їм виконувати покладені на них обов’язки.  Співробітники фірми заохочуються до складання кваліфікаційних іспитів на отримання сертифікату аудитора.

Навчання аудиторів та інших працівників здійснюється у різних формах. Аудитори проходять щорічне удосконалення знань, в порядку, визначеному чинним законодавством. Фірма сприяє професійному розвитку персоналу шляхом відвідування семінарів, курсів та тренінгів по з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та інших, які стосуються функціональних обов’язків конкретних працівників або сприяють отриманню нових знань та навичок. Також проходить навчання без відриву від роботи шляхом проведення тематичних семінарів всередині фірми з питань змін у стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, професійних стандартах, податковому та цивільному законодавстві; забезпечення персоналу доступом до електронних ресурсів, професійних видань та баз даних. Копії всіх сертифікатів та свідоцтв розміщені на сайті ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»: saf –audit.com.ua.

                        8. Відомості щодо принципів оплати праці ключових партнерів

Оплата праці ключових партнерів здійснюється залежно від кваліфікації та результатів праці кожного ключового партнера, особистого вкладу в компанію та прихильності якості.  Винагорода ключових партнерів складається з щомісячного фіксованого окладу та доплат за результатами праці за період.

Система оцінки результатів праці застосовується до всіх ключових партнерів з аудиту. Для ключового партнера з аудиту продаж неаудиторських послуг клієнтам з аудиту не включається до критеріїв оцінки ефективності, а також рішення про винагороду.

9. Опис політики ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту

У відповідності до вимог МСА та ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс» забезпечує дотримання політики та процедур ротації ключових партнерів з аудиту та аудиторів, залучених до виконання завдання з обов’язкового аудиту.

Ключові партнери з аудиту, відповідальні за проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, припиняють свою участь в обов’язковому аудиті фінансової звітності підприємства  не пізніше ніж через сім років з дати їх призначення. Вони не мають права брати участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту цього підприємства протягом наступних трьох років.

Механізм поступової ротації застосовується поетапно до конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує завдання. Тривалість виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності розраховується з першого фінансового року згідно з договором на проведення аудиту, відповідно до якого суб’єкт аудиторської діяльності вперше призначається виконувати завдання з обов’язкового аудиту одного й того самого підприємства.

  10. Фінансова інформація

В 2018 році ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс»  надавались послуги п’яти страховим компаніям, які з 2018 року визнані такими, що становлять суспільний інтерес, з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств за 2017рік., та одній страховій компанії – для реєстрації і отримання ліцензії Нацкомфінпослуг за 1 півріччя 2018 року. Дохід від надання таких послуг склав  106,6 тис. грн.

Надання дозволених неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, не здійснювалось,  доходи не отримувались.

Доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших юридичних осіб та фондів  КУА склали 1142 тис. грн.

Доходи від надання консультаційних послуг іншим юридичним особам склали 1938  тис. грн.

11. Інформація про пов'язаних осіб суб'єкта аудиторської діяльності.

Пов’язаними особами ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» є:

1) Учасник – Генеральний директор Гончарова Валентина Георгіївна;

2) Учасник – Аудитор Макеєва Наталія Володимирівна.

3) Учасник - Громадянка України Гайдай Любов Вікторівна.

4) Учасник - Громадянка України Мацегорова Марина Вікторівна

 

Генеральний директор

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»                                    Гончарова В.Г.