Контакти:
м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 60/4 Телефон: (061)212-05-81, (061)212-00-97 Email: info@saf-audit.com.ua

Аудиторські послуги

Аудиторські послуги

           Ініціативний:

Аудиторські перевірки за ініціативою засновників і при зміні власника;
Аудиторські перевірки при зміні керівників і головних бухгалтерів;
Аудит іноземних представництв та бюджетних установ;

Підготовка підприємств до перевірок контролюючих органів;
Комплексні аудиторські перевірки та аудит окремих угод і ділянок обліку.

Обов'язковий:

Аудит фінансових установ і учасників фондового ринку, акціонерних товариств;
Аудит при ліквідації, реорганізації;
Аудит формування статутного фонду і власного капіталу;
Підготовка Річної інформації емітентів цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для ПрАТ, ПАТ і ін. емітентів цінних паперів;

Аудит при приватизації. 

Бухгалтерський облік

Ведення бухгалтерського обліку для підприємств

Відновлення бухгалтерського і податкового обліку;
Постановка бухгалтерського і податкового обліку для новостворених підприємств;
Розробка облікової політики, документообігу та плану рахунків бухгалтерського обліку;
Бухгалтерське обслуговування.
 

Абонентне інформаційно-консультативне обслуговування

Інформаційно-консультаційне обслуговування
Індивідуальні усні та письмові консультації з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
Експертиза договірної і установчої документації на предмет відповідності вимогам чинного законодавства України;
Складання скарг і претензій за результатами перевірок контролюючих органів;
Тестування кандидатів на посаду головного бухгалтера та співробітників облікових служб;
Підготовка до купівлі та продажу підприємств;
Вибір оптимальних схем оподаткування.